title_def https://sport-liga.sk/images/sports/tennis.png
registrovaných
aktívnych
hráčov
119
 

Pravidlá súťaže "Letná tenisová liga"

 Vymedzenia

 1. Tieto pravidlá vychádzajú zo všeobecných pravidiel servera
 2. Tieto pravidlá sa týkajú súťaží "Letná tenisová liga Bratislava", "Letná tenisová liga Košice", "Letná tenisová liga Prešov", "Letná tenisová liga Žilina", "Letná tenisová liga Nitra", "Letná tenisová liga Martin", "Letná tenisová liga Trnava"

 

 Herný systém

 1. Tenisová liga sa hrá od 1.apríla až do 30. októbra toho istého roku nepretržite. Hracie kolo trvá od 1.dňa v mesiaci po posledný deň v mesiaci. Za sezónu sa stihne odohrať 7 kôl.
 2. Lós nového kola prebehne vždy v prvý deň ďalšieho kola.
 3. Hrá sa pyramídovým herným systémom.
 4. Hráč, ktorý vyhrá zápas získava 1 bod, prehrávajúci získava 0 bodov.
 5. Pre poradie v skupine je prvým kritériom počet dosiahnutých bodov, druhým je dosiahnuté skóre, tretím je vzájomný zápas, štvrtým dlhodobý rating a piatym kritériom je lós.
 6. Zaregistrovaní hráči sú zaradení do 5-členných skupín, každý hráč by tak mal odohrať počas mesiaca 4 zápasy so svojimi súpermi v skupine.
 7. Miestom hry je tenisový kurt ľubovolného povrchu v meste, pokiaľ sa hráči nedohodnú inak.
 8. Zápas sa hrá na 2 víťazné sety.
 9. Aby sa stihol zápas odohrať v 60 minútach, pre tenisovú ligu nepoužívame tradičnú 3-setovú formu zápasu, ale skrátenú formu zápasov.
 10. Hra pozostáva z dvoch skrátených setov (s tie-breakom pri stave 1:1 na sety). Skrátený set sa hrá na 4 hry miesto na 6 hier. Set sa teda vyhráva pri stave 4:0, 4:1 a 4:2. Pri stave 4:3 sa hrá do 5:3, alebo pri stave 4:4 do 5:4 - nehrá sa na rozdiel dvoch setov.
 11. Pri stave 1:1 na sety sa miesto tretieho setu hrá okamžitý tie-break, pri ktorom vyhráva hráč, ktorý prvý získa 7 (a viac bodov) a zároveň vyhráva o dva body. Hráč, ktorý prijímal podanie pri poslednej hre začína s podaním pri tie-breaku.

 Výsledky a rating

 1. Výsledky sa zadávajú v tvare „počet vyhratých setov hráča : počet prehratých setov hráča“ z možností 2:0, 2:1, 1:2, alebo 0:2. Okrem toho je možné zadať aj výsledky v tvare 2:S a S:2.
 2. Výsledok 2:S znamená skontumovaný zápas súpera a jeho hodnota je rovnaká ako výsledok 2:0.
 3. Výsledok S:S znamená skontumovaný zápas obom superom a jeho hodnota je rovnaká ako výsledok 0:3 pre oboch hracov.
 4. V prípade, že sa súper na dohodnutý zápas nedostaví jeho zápas je kontumovaný s výsledkom 2:S.
 5. V prípade, že súper neodpovedá na návrh hráča o dohodnuté stretnutia, môže si hráč zapísať do výsledku skontumovaný zápas 2:S.
 6. Výsledok S:2 znamená skontumovaný zápas a jeho hodnota je rovnaká ako výsledok 0:3.
 7. V prípade že výsledok nie je zapísaný ani jedným hráčom do termínu ukončenia kola, hráčom bude zapísaný výsledok S:S
 8. Premenná K sa pre tenisový zápas upraví podľa dosiahnutého skóre a to tak, že pri výhre a 2:0 bude mať hodnotu 48 a pri výhre 2:1 bude mať hodnotu 36. Rating sa počíta len z odohraných zápasov.