title_def https://sport-liga.sk/images/sports/ping_pong.png
registrovaných
aktívnych
hráčov
119
 

Pravidlá súťaže "Stolnotenisová liga"

 Vymedzenia

 1. Tieto pravidlá vychádzajú zo všeobecných pravidiel servera
 2. Tieto pravidlá sa týkajú súťaží "Stolnotenisova liga Bratislava"

 

 Herný systém

 1. Stolnotenisová liga sa hrá od 1.septembra až do 30. júna nasledujúceho roku nepretržite.
 2. Hracie kolo trvá od 1.dňa v mesiaci po posledný deň v mesiaci. Za sezónu sa stihne odohrat 10 kôl.
 3. Zaregistrovaní hráči sú zaradení do 5-členných skupín, každý hráč by tak mal odohrať počas mesiaca 4 zápasy so svojimi súpermi v skupine.
 4. Los nového kola prebehne vždy v prvý deň ďaľšieho kola
 5. Hrá sa pyramídovým herným systémom
 6. Hráč, ktorý vyhrá zápas získava 1 bod, prehrávajúci získava 0 bodov.
 7. Pre poradie v skupine je prvým kritériom počet dosiahnutých bodov, druhým je dosiahnuté skóre, tretím je vzájomný zápas, štvrtým dlhodobý rating a piatym kritériom je lós.
 8. Miestom hry je stolnotenisová hala v danom meste, pokiaľ sa hráči nedohodnú inak.
 9. Zápas sa hrá na 3 víťazné sety.
 10. Podanie sa mení vždy po dvoch odohraných bodoch, okrem stavu 10:10, kedy sa podávajúci a prijímajúci mení po každom dosiahnutom bode.
 

 Výsledky a rating

 1. Výsledky sa zadávajú v tvare „počet vyhratých setov hráča : počet prehratých setov hráča“ z možností 3:0, 3:1, 3:2, 2:3, 1:3 alebo 0:3. Okrem toho je možné zadať aj výsledky v tvare 3:S a S:3.
 2. Výsledok 3:S znamená skontumovaný zápas súpera a jeho hodnota je rovnaká ako výsledok 3:0.
 3. Výsledok S:S znamená skontumovaný zápas obom súperom a jeho hodnota je rovnaká ako výsledok 0:4 pre oboch hráčov.
 4. V prípade, že sa súper na dohodnutý zápas nedostaví je jeho zápas kontumovaný s výsledkom 3:S.
 5. V prípade, že súper neodpovedá na návrh hráča o dohodnuté stretnutia, môže si hráč zapísať do výsledku skontumovaný zápas 3:S.
 6. Výsledok S:3 znamená skontumovaný zápas a jeho hodnota je rovnaká ako výsledok 0:4.
 7. V prípade, že výsledok nie je zapísaný do termínu ukončenia kola ani jedným hráčom, bude hráčom zapísaný výsledok S:S.
 8. Premenná K pre výpočet ratingu sa pre stolnotenisový zápas upraví podľa dosiahnutého skóre a to tak, že pri výhre a 3:0 bude mať hodnotu 48, pri výhre 3:1 bude mať hodnotu 36 a pri výhre 3:2 sa ponechá na hodnote 24. Rating sa počíta len z odohraných zápasov.