https://sport-liga.sk/
Patrik
Fajnor
registrácia: 22. október 2009
Rating: 959    1043    959
<< sep okt nov dec jan feb >>
výsledky a tabuľka za február 2020 - liga E3
V tomto mesiaci nebol odohraný zápas.
PPoradieSkupina RatingDulaj
Maros
1.
Fajnor
Patrik
2.
Marko
Stanislav
3.
Považan
Tomáš
4.
Sendek
Pavol
5.
BodyPSetyS
1 Dulaj Maros Dulaj 874 X 0:33:0-:-3:221
2 Fajnor PatrikFajnor 9593:0 X -:--:--:-13
3 Marko StanislavMarko 8120:3-:- X -:-3:21-2
4 Považan TomášPovažan 940-:--:--:- X S:S00
5 Sendek PavolSendek 10212:3-:-2:3S:S X 0-6