https://sport-liga.sk/
Viliam
Turský
registrácia: 12. február 2014
Rating:     1531    1451
<< okt nov dec jan feb mar >>
výsledky a tabuľka za marec 2020 - liga B2
V tomto mesiaci nebol odohraný zápas.
PPoradieSkupina RatingŠurina
Peter
1.
Turský
Viliam
2.
Vojtek
Marian
3.
Terpak
Peter
4.
Blasko
Martin
5.
BodyPSetyS
1 Šurina PeterŠurina 1441 X -:--:-3:2S:S11
2 Turský Viliam Turský 1513-:- X -:--:-S:S00
3 Vojtek MarianVojtek 1466-:--:- X -:-S:S00
4 Terpak PeterTerpak 14142:3-:--:- X S:S0-1
5 Blasko MartinBlasko 1602S:SS:SS:SS:S X 0-16