https://sport-liga.sk/
Viliam
Turský
registrácia: 12. február 2014
Rating:     1531    1451
<< okt nov dec jan feb mar >>
výsledky a tabuľka za september 2019 - liga C2
1. Viliam Turský (1420)   -   Roman Ralbovsky (1219) 3 : 2
2. Viliam Turský (1420)   -   Roman Basar (1138) 3 : 1
3. Viliam Turský (1420)   -   Vladimír Raytchev (1274) 3 : 1
4. Viliam Turský (1420)   -   Peter Herchl (1280) 3 : 1
PPoradieSkupina RatingTurský
Viliam
1.
Ralbovsky
Roman
2.
Raytchev
Vladimír
3.
Herchl
Peter
4.
Basar
Roman
5.
BodyPSetyS
1 Turský Viliam Turský 1420 X 3:23:13:13:147
2 Ralbovsky RomanRalbovsky 12192:3 X 3:23:23:034
3 Raytchev VladimírRaytchev 12741:32:3 X 3:23:021
4 Herchl PeterHerchl 12801:32:32:3 X 3:S1-1
5 Basar Roman *Basar 11381:30:30:3S:3 X 0-12