https://sport-liga.sk/
Stanislav
Marko
registrácia: 24. január 2014
Rating:     820    800
<< okt nov dec jan feb mar >>
výsledky a tabuľka za december 2019 - liga E7
1. Stanislav Marko (800)   -   Ivana Babačová (956) 3 : 0
2. Stanislav Marko (800)   -   Martin Dobias (877) 1 : 3
PPoradieSkupina RatingDobias
Martin
1.
Marko
Stanislav
2.
Babačová
Ivana
3.
Bátora
Vojtech
4.
Kertesz
Tomas
5.
BodyPSetyS
1 Dobias MartinDobias 877 X 3:13:03:03:0411
2 Marko StanislavMarko 8001:3 X 3:03:S3:S37
3 Babačová IvanaBabačová 9560:30:3 X 3:03:S20
4 Bátora VojtechBátora 10950:3S:30:3 X S:S0-14
5 Kertesz TomasKertesz 8330:3S:3S:3S:S X 0-15