https://sport-liga.sk/
Marek
Ort
registrácia: 21. júl 2013
Rating:     964    964
<< dec sep okt nov >>
výsledky a tabuľka za november 2022 - liga D3
V tomto mesiaci nebol odohraný zápas.
PPoradieSkupina RatingMorávek
Peter
1.
Hrubják
Karol
2.
Dzurenda
Tomas
3.
Mocný
Ernest
4.
Ort
Marek
5.
BodyPSetyS
1 Morávek Peter Morávek 1118 X 3:03:S3:S3:S412
2 Hrubják KarolHrubják 10000:3 X 3:03:03:S36
3 Dzurenda TomasDzurenda 921S:30:3 X S:SS:S0-15
4 Mocný ErnestMocný 800S:30:3S:S X S:S0-15
5 Ort MarekOrt 964S:3S:3S:SS:S X 0-16