https://sport-liga.sk/
Ladislav
Uherkovich
registrácia: 13. január 2013
Rating: 942    961    911
<< sep okt nov dec jan feb >>
výsledky a tabuľka za február 2020 - liga E4
1. Ladislav Uherkovich (942)   -   Vojtech Bátora (1025) 3 : 0
PPoradieSkupina RatingUherkovich
Ladislav
1.
Jusko
Jakub
2.
Chovan
Peter
3.
Bátora
Vojtech
4.
Buncak
Stanislav
5.
BodyPSetyS
1 Uherkovich LadislavUherkovich 942 X -:--:-3:03:026
2 Jusko JakubJusko 970-:- X 3:2-:--:-11
3 Chovan PeterChovan 818-:-2:3 X -:--:-0-1
4 Bátora VojtechBátora 10250:3-:--:- X -:-0-3
5 Buncak StanislavBuncak 8990:3-:--:--:- X 0-3