https://sport-liga.sk/
Boris
Slavčo
registrácia: 30. október 2012
Rating: 1209    1242    1209
<< jún sep okt nov dec jan >>
výsledky a tabuľka za marec 2019 - liga E6
2. Boris Slavčo (1208)   -   Tomáš Gabľas (849) 3 : 0
3. Boris Slavčo (1208)   -   Miroslav Mora (955) 3 : 0
PPoradieSkupina RatingRišica
Matúš
1.
Slavčo
Boris
2.
Blazekova
Pavlina
3.
Mora
Miroslav
4.
Gabľas
Tomáš
5.
BodyPSetyS
1 Rišica MatúšRišica 889 X 3:S3:03:1S:S34
2 Slavčo BorisSlavčo 1208S:3 X S:S3:03:02-2
3 Blazekova PavlinaBlazekova 8000:3S:S X 3:23:12-4
4 Mora MiroslavMora 9551:30:32:3 X 3:11-4
5 Gabľas TomášGabľas 849S:S0:31:31:3 X 0-11