https://sport-liga.sk/
Boris
Slavčo
registrácia: 30. október 2012
Rating: 1215    1215    1200
<< máj jún sep okt nov jan >>
výsledky a tabuľka za január 2019 - liga F2
1. Boris Slavčo (1215)   -   Petr Duben (1228) :
PPoradieSkupina RatingDuben
Petr
1.
Zajiček
Jozef
2.
Kuna
Tomáš
3.
Macko
Vladimír
4.
Slavčo
Boris
5.
BodyPSetyS
1 Duben PetrDuben 1228 X -:--:--:-3:112
2 Zajiček JozefZajiček 1000-:- X -:--:--:-00
3 Kuna TomášKuna 1000-:--:- X -:--:-00
4 Macko VladimírMacko 965-:--:--:- X -:-00
5 Slavčo BorisSlavčo 12151:3-:--:--:- X 0-2