https://sport-liga.sk/
adrián
ivančuk
registrácia: 01. november 2011
Rating: 1345    1345    1270
<< sep okt nov dec jan feb >>
výsledky a tabuľka za február 2020 - liga B2
1. adrián ivančuk (1345)   -   Ladislav Tubler (1513) 3 : 2
2. adrián ivančuk (1345)   -   Marcel Kiss (1474) 0 : 3
PPoradieSkupina RatingTubler
Ladislav
1.
Kiss
Marcel
2.
Turský
Viliam
3.
Ivančuk
Adrián
4.
Duga
Radovan
5.
BodyPSetyS
1 Tubler LadislavTubler 1513 X 3:03:12:3-:-24
2 Kiss MarcelKiss 14740:3 X 3:23:0-:-21
3 Turský Viliam Turský 15311:32:3 X -:-3:21-2
4 Ivančuk AdriánIvančuk 13453:20:3-:- X -:-1-2
5 Duga RadovanDuga 1382-:--:-2:3-:- X 0-1