https://sport-liga.sk/
Matúš
Rišica
registrácia: 02. november 2010
Rating:     944    944
<< sep okt nov dec >>
výsledky a tabuľka za február 2020 - liga E5
1. Matúš Rišica (953)   -   Martin Richter (826) 3 : 1
2. Matúš Rišica (953)   -   Remi Viot (1006) 0 : 3
PPoradieSkupina RatingViot
Remi
1.
Rišica
Matúš
2.
Richter
Martin
3.
Kiac
Peter
4.
Trnkóci
Robert
5.
BodyPSetyS
1 Viot RemiViot 1006 X 3:0S:S3:SS:S2-2
2 Rišica MatúšRišica 9530:3 X 3:1S:SS:S1-9
3 Richter MartinRichter 826S:S1:3 X S:SS:S0-14
4 Kiac PeterKiac 1016S:3S:SS:S X S:S0-16
5 Trnkóci RobertTrnkóci 903S:SS:SS:SS:S X 0-16