https://sport-liga.sk/
Matúš
Rišica
registrácia: 02. november 2010
Rating: 953    953    889
<< mar apr máj jún jan feb >>
výsledky a tabuľka za február 2020 - liga E5
1. Matúš Rišica (953)   -   Martin Richter (826) 3 : 1
2. Matúš Rišica (953)   -   Remi Viot (1006) 0 : 3
PPoradieSkupina RatingViot
Remi
1.
Rišica
Matúš
2.
Trnkóci
Robert
3.
Richter
Martin
4.
Kiac
Peter
5.
BodyPSetyS
1 Viot RemiViot 1006 X 3:0-:--:-3:S26
2 Rišica MatúšRišica 9530:3 X -:-3:1-:-1-1
3 Trnkóci RobertTrnkóci 903-:--:- X -:--:-00
4 Richter MartinRichter 826-:-1:3-:- X -:-0-2
5 Kiac PeterKiac 1016S:3-:--:--:- X 0-4