https://sport-liga.sk/
Marek
Mizner
registrácia: 19. október 2021
Rating: 1062    1091    1000
<< nov jan feb mar apr máj >>
výsledky a tabuľka za apríl 2022 - liga D6
V tomto mesiaci nebol odohraný zápas.
PPoradieSkupina RatingTurský
Viliam
1.
Macko
Vladimír
2.
Dubrovčák
Andrej
3.
Mizner
Marek
4.
Hudec
Silvester
5.
BodyPSetyS
1 Turský Viliam Turský 1513 X 3:03:03:S3:S412
2 Macko VladimírMacko 8650:3 X 0:33:SS:S1-7
3 Dubrovčák AndrejDubrovčák 9660:33:0 X S:SS:S1-8
4 Mizner MarekMizner 1062S:3S:3S:S X S:S0-16
5 Hudec SilvesterHudec 823S:3S:SS:SS:S X 0-16