https://sport-liga.sk/
Ernest
Mocný
registrácia: 04. september 2021
Rating:     961    820
<< jan feb mar apr máj jún >>
výsledky a tabuľka za máj 2022 - liga D1
1. Ernest Mocný (839)   -   Marian Hrnciar (1000) 0 : 3
2. Ernest Mocný (839)   -   Pavol Čimbora (1159) 0 : 3
PPoradieSkupina RatingHrnciar
Marian
1.
Čimbora
Pavol
2.
Mocný
Ernest
3.
Kryvenka
Uladzimir
4.
Levdansky
Peter
5.
BodyPSetyS
1 Hrnciar MarianHrnciar 1000 X 3:13:03:03:S411
2 Čimbora PavolČimbora 11591:3 X 3:0S:S3:020
3 Mocný ErnestMocný 8390:30:3 X S:S3:S1-7
4 Kryvenka Uladzimir Kryvenka 10000:3S:SS:S X S:S0-15
5 Levdansky PeterLevdansky 961S:30:3S:3S:S X 0-15