https://sport-liga.sk/
Juraj
Matuš
registrácia: 23. júl 2021
Rating: 898    1000    909
<< sep okt nov jan feb mar >>
výsledky a tabuľka za február 2022 - liga D5
1. Juraj Matuš (909)   -   Peter Škoda (1110) 0 : 3
PPoradieSkupina RatingŠkoda
Peter
1.
Matuš
Juraj
2.
Macho
Juraj
3.
Melicherčík
Martin
4.
Fleischerová
Petra
5.
BodyPSetyS
1 Škoda PeterŠkoda 1110 X 3:0S:SS:SS:S1-9
2 Matuš JurajMatuš 9090:3 X S:SS:SS:S0-15
3 Macho JurajMacho 1000S:SS:S X S:SS:S0-16
4 Melicherčík MartinMelicherčík 942S:SS:SS:S X S:S0-16
5 Fleischerová PetraFleischerová 830S:SS:SS:SS:S X 0-16