https://sport-liga.sk/
Radoslav
Račák
registrácia: 01. október 2020
Rating: 980    1042    980
<< sep okt nov dec jan feb >>
výsledky a tabuľka za február 2024 - liga D2
V tomto mesiaci nebol odohraný zápas.
PPoradieSkupina RatingPastorek
Ján
1.
Somolanyi
Lubo
2.
Boschetti
Dana
3.
Orsava
Peter
4.
Račák
Radoslav
5.
BodyPSetyS
1 Pastorek Ján Pastorek 890 X -:--:-3:03:S26
2 Somolanyi LuboSomolanyi 1315-:- X -:--:-3:S13
3 Boschetti DanaBoschetti 800-:--:- X -:-3:S13
4 Orsava PeterOrsava 8000:3-:--:- X 3:S10
5 Račák RadoslavRačák 980S:3S:3S:3S:3 X 0-16