https://sport-liga.sk/
Martin
Melicherčík
registrácia: 29. október 2019
Rating:     1053    1000
<< nov dec jan feb mar apr >>
výsledky a tabuľka za december 2019 - liga E1
1. Martin Melicherčík (1000)   -   David Dalalishvili (800) 3 : 0
2. Martin Melicherčík (1000)   -   Silvester Hudec (902) 3 : 0
3. Martin Melicherčík (1000)   -   Martin Trnkoczy (1026) 3 : 0
PPoradieSkupina RatingMelicherčík
Martin
1.
Dalalishvili
David
2.
Hudec
Silvester
3.
Vircik
Jozef
4.
Trnkoczy
Martin
5.
BodyPSetyS
1 Melicherčík MartinMelicherčík 1000 X 3:03:03:S3:0412
2 Dalalishvili DavidDalalishvili 8000:3 X 3:03:13:S35
3 Hudec SilvesterHudec 9020:30:3 X S:S3:S1-7
4 Vircik JozefVircik 863S:31:3S:S X S:S0-14
5 Trnkoczy MartinTrnkoczy 10260:3S:3S:3S:S X 0-15