https://sport-liga.sk/
Martin
Melicherčík
registrácia: 29. október 2019
Rating:     1053    1000
<< nov dec jan feb mar apr >>
výsledky a tabuľka za november 2019 - liga F1
1. Martin Melicherčík (1000)   -   Peter Skladaný (1000) 0 : 3
4. Martin Melicherčík (1000)   -   Ján Šalát (1000) 3 : 0
PPoradieSkupina RatingSkladaný
Peter
1.
Melicherčík
Martin
2.
Šalát
Ján
3.
Volek
Ondrej
4.
Jackulík
Andrej
5.
BodyPSetyS
1 Skladaný PeterSkladaný 1000 X 3:03:03:S3:S412
2 Melicherčík MartinMelicherčík 10000:3 X 3:03:S3:S36
3 Šalát JánŠalát 10000:30:3 X S:SS:S0-14
4 Volek OndrejVolek 946S:3S:3S:S X S:S0-16
5 Jackulík AndrejJackulík 934S:3S:3S:SS:S X 0-16