https://sport-liga.sk/
Tomáš
Považan
registrácia: 11. september 2019
Rating: 940    1000    940
<< sep okt nov dec jan feb >>
výsledky a tabuľka za február 2020 - liga E3
V tomto mesiaci nebol odohraný zápas.
PPoradieSkupina RatingFajnor
Patrik
1.
Dulaj
Maros
2.
Marko
Stanislav
3.
Sendek
Pavol
4.
Považan
Tomáš
5.
BodyPSetyS
1 Fajnor PatrikFajnor 959 X 3:0-:-3:03:S39
2 Dulaj Maros Dulaj 8740:3 X 3:03:23:S34
3 Marko StanislavMarko 812-:-0:3 X 3:23:S21
4 Sendek PavolSendek 10210:32:32:3 X S:S0-9
5 Považan TomášPovažan 940S:3S:3S:3S:3 X 0-16