https://sport-liga.sk/
Jan
Rusnak
registrácia: 31. máj 2019
Rating:     968    968
<< sep okt nov dec >>
výsledky a tabuľka za september 2020 - liga E1
V tomto mesiaci nebol odohraný zápas.
PPoradieSkupina RatingBlazekova
Pavlina
1.
Hodoň
Martin
2.
Bátora
Vojtech
3.
Rusnak
Jan
4.
Macko
Vladimír
5.
BodyPSetyS
1 Blazekova PavlinaBlazekova 857 X 3:13:03:S3:S411
2 Hodoň MartinHodoň 10041:3 X S:SS:SS:S0-14
3 Bátora Vojtech *Bátora 9960:3S:S X S:SS:S0-15
4 Rusnak JanRusnak 968S:3S:SS:S X S:S0-16
5 Macko VladimírMacko 874S:3S:SS:SS:S X 0-16