https://sport-liga.sk/
Vojtech
Bátora
registrácia: 01. máj 2019
Rating: 1025    1095    1000
<< jún sep okt nov dec jan >>
výsledky a tabuľka za január 2020 - liga E6
V tomto mesiaci nebol odohraný zápas.
PPoradieSkupina RatingRiška
Ferdinand
1.
Bukovský
Marián
2.
Richter
Martin
3.
Bátora
Vojtech
4.
Varkoly
Ladislav
5.
BodyPSetyS
1 Riška FerdinandRiška 1122 X 3:23:03:S3:S410
2 Bukovský MariánBukovský 9832:3 X 3:23:S3:S36
3 Richter MartinRichter 8400:32:3 X -:--:-0-4
4 Bátora VojtechBátora 1025S:3S:3-:- X -:-0-8
5 Varkoly LadislavVarkoly 857S:3S:3-:--:- X 0-8