https://sport-liga.sk/
Martin
Dzifčák
registrácia: 12. marec 2019
Rating:     850    800
<< sep okt dec >>
výsledky a tabuľka za február 2020 - liga F2
V tomto mesiaci nebol odohraný zápas.
PPoradieSkupina RatingSetnička
Robert
1.
Hudec
Silvester
2.
Krajčíková
Jarmila
3.
Dolák
Miloš
4.
Dzifčák
Martin
5.
BodyPSetyS
1 Setnička RobertSetnička 1000 X 1:33:03:S3:S37
2 Hudec SilvesterHudec 8403:1 X 3:0S:SS:S2-3
3 Krajčíková Jarmila *Krajčíková 8000:30:3 X S:SS:S0-14
4 Dolák MilošDolák 899S:3S:SS:S X S:S0-16
5 Dzifčák MartinDzifčák 800S:3S:SS:SS:S X 0-16