https://sport-liga.sk/
Ladislav
Varkoly
registrácia: 24. február 2019
Rating:     841    816
<< sep okt dec >>
výsledky a tabuľka za október 2020 - liga E4
1. Ladislav Varkoly (828)   -   Jozef Žiaček (1017) 0 : 3
PPoradieSkupina RatingŽiaček
Jozef
1.
Vavrák
Ján
2.
Fleischerová
Petra
3.
Varkoly
Ladislav
4.
Marek
René
5.
BodyPSetyS
1 Žiaček Jozef Žiaček 1017 X S:S3:03:0S:S2-2
2 Vavrák JánVavrák 883S:S X 3:0S:SS:S1-9
3 Fleischerová PetraFleischerová 9640:30:3 X S:SS:S0-14
4 Varkoly LadislavVarkoly 8280:3S:SS:S X S:S0-15
5 Marek RenéMarek 958S:SS:SS:SS:S X 0-16