https://sport-liga.sk/
Ladislav
Varkoly
registrácia: 24. február 2019
Rating: 857    954    857
<< sep okt nov dec jan feb >>
výsledky a tabuľka za február 2020 - liga E1
V tomto mesiaci nebol odohraný zápas.
PPoradieSkupina RatingVarga
Tibor
1.
Sramota
Rasto
2.
Levdansky
Peter
3.
Harman
Dominik
4.
Varkoly
Ladislav
5.
BodyPSetyS
1 Varga TiborVarga 800 X 0:33:23:S3:S34
2 Sramota RastoSramota 9503:0 X -:--:--:-13
3 Levdansky PeterLevdansky 10132:3-:- X -:--:-0-1
4 Harman DominikHarman 976S:3-:--:- X -:-0-4
5 Varkoly LadislavVarkoly 857S:3-:--:--:- X 0-4