https://sport-liga.sk/
Radovan
Duga
registrácia: 22. október 2018
Rating: 1382    1382    1241
<< sep okt nov dec jan feb >>
výsledky a tabuľka za február 2020 - liga B2
V tomto mesiaci nebol odohraný zápas.
PPoradieSkupina RatingTubler
Ladislav
1.
Ivančuk
Adrián
2.
Kiss
Marcel
3.
Duga
Radovan
4.
Turský
Viliam
5.
BodyPSetyS
1 Tubler LadislavTubler 1513 X 2:33:0-:-3:124
2 Ivančuk AdriánIvančuk 13453:2 X -:--:--:-11
3 Kiss MarcelKiss 14740:3-:- X -:-3:21-2
4 Duga RadovanDuga 1382-:--:--:- X -:-00
5 Turský Viliam Turský 15311:3-:-2:3-:- X 0-3