https://sport-liga.sk/
Michal
Borza
registrácia: 24. august 2018
Rating:     800    800
<< okt nov dec jan feb mar >>
výsledky a tabuľka za október 2019 - liga E7
1. Michal Borza (800)   -   Marian Tuzinsky (1276) 0 : 3
2. Michal Borza (800)   -   Miroslav Nepšinský (1009) 0 : 3
PPoradieSkupina RatingTuzinsky
Marian
1.
Nepšinský
Miroslav
2.
Kertesz
Tomas
3.
Borza
Michal
4.
Betteš
Róbert
5.
BodyPSetyS
1 Tuzinsky Marian *Tuzinsky 1276 X 3:13:13:03:S410
2 Nepšinský MiroslavNepšinský 10091:3 X 3:03:03:S37
3 Kertesz TomasKertesz 8481:30:3 X S:S3:S1-6
4 Borza MichalBorza 8000:30:3S:S X 3:S1-7
5 Betteš RóbertBetteš 910S:3S:3S:3S:3 X 0-16