https://sport-liga.sk/
Marián
Bukovský
registrácia: 30. máj 2018
Rating:     983    983
<< sep okt dec >>
výsledky a tabuľka za október 2020 - liga D6
V tomto mesiaci nebol odohraný zápas.
PPoradieSkupina RatingRiška
Ferdinand
1.
Čimbora
Pavol
2.
Blazekova
Pavlina
3.
Fajnor
Patrik
4.
Bukovský
Marián
5.
BodyPSetyS
1 Riška FerdinandRiška 1148 X 3:13:2S:S3:S32
2 Čimbora PavolČimbora 11001:3 X 3:0S:S3:S20
3 Blazekova PavlinaBlazekova 9152:30:3 X S:S3:S1-5
4 Fajnor PatrikFajnor 1019S:SS:SS:S X S:S0-16
5 Bukovský MariánBukovský 983S:3S:3S:3S:S X 0-16