https://sport-liga.sk/
Peter
Potočár
registrácia: 21. september 2017
Rating:     1769    1675
<< jan feb mar apr máj jún >>
výsledky a tabuľka za apríl 2022 - liga B2
1. Peter Potočár (1675)   -   Andrej Koczka (1244) 3 : 1
PPoradieSkupina RatingKlčo
Miroslav
1.
Potočár
Peter
2.
Koczka
Andrej
3.
Terpak
Peter
4.
Raytchev
Vladimír
5.
BodyPSetyS
1 Klčo MiroslavKlčo 1286 X S:S3:0S:S3:S2-2
2 Potočár PeterPotočár 1675S:S X 3:1S:S3:S2-3
3 Koczka AndrejKoczka 12440:31:3 X 3:S1:31-4
4 Terpak PeterTerpak 1491S:SS:SS:3 X 3:S1-9
5 Raytchev VladimírRaytchev 1437S:3S:33:1S:3 X 1-10