https://sport-liga.sk/
Peter
Hlinkovic
registrácia: 24. november 2016
Rating: 896    928    896
<< jan feb mar apr máj jún >>
výsledky a tabuľka za jún 2022 - liga D6
1. Peter Hlinkovic (896)   -   Uladzimir Kryvenka (976) 0 : 3
PPoradieSkupina RatingKryvenka
Uladzimir
1.
Pavlík
Michal
2.
Hlinkovic
Peter
3.
Gallee
Filip
4.
Dzifčák
Martin
5.
BodyPSetyS
1 Kryvenka Uladzimir Kryvenka 976 X 3:S3:03:S3:0412
2 Pavlík MichalPavlík 1203S:3 X -:--:-3:01-1
3 Hlinkovic PeterHlinkovic 8960:3-:- X -:--:-0-3
4 Gallee FilipGallee 1050S:3-:--:- X -:-0-4
5 Dzifčák MartinDzifčák 8000:30:3-:--:- X 0-6