https://sport-liga.sk/
Peter
Šurina
registrácia: 24. október 2009
Rating: 1472    1472    1350
<< jún sep okt nov dec jan >>
výsledky a tabuľka za január 2019 - liga B1
V tomto mesiaci nebol odohraný zápas.
PPoradieSkupina RatingKlčo
Miroslav
1.
Šurina
Peter
2.
Blažek
Martin
3.
Veverka
Miloš
4.
Pison
Martin
5.
BodyPSetyS
1 Klčo MiroslavKlčo 1451 X -:-3:13:13:037
2 Šurina PeterŠurina 1472-:- X -:--:--:-00
3 Blažek MartinBlažek 14281:3-:- X -:--:-0-2
4 Veverka MilošVeverka 13601:3-:--:- X -:-0-2
5 Pison MartinPison 13030:3-:--:--:- X 0-3