https://sport-liga.sk/
Silvester
Hudec
registrácia: 14. január 2016
Rating: 840    902    840
<< nov dec jan feb mar apr >>
výsledky a tabuľka za február 2020 - liga F2
1. Silvester Hudec (840)   -   Jarmila Krajčíková (800) :
PPoradieSkupina RatingSetnička
Robert
1.
Hudec
Silvester
2.
Dolák
Miloš
3.
Dzifčák
Martin
4.
Krajčíková
Jarmila
5.
BodyPSetyS
1 Setnička RobertSetnička 1000 X -:--:--:-3:013
2 Hudec SilvesterHudec 840-:- X -:--:-3:013
3 Dolák MilošDolák 899-:--:- X -:--:-00
4 Dzifčák MartinDzifčák 800-:--:--:- X -:-00
5 Krajčíková JarmilaKrajčíková 8000:30:3-:--:- X 0-6